Koha home

KDN e-Repositori ialah perkhidmatan Perpustakaan KDN untuk mengumpul, mengurus, memelihara dan menjadikan output intelek kakitangan Kementerian Dalam Negeri sebagai warisan yang boleh diakses serta dikongsi dalam format digital. Keluaran intelektual termasuk yang berikut:

A. Anugerah & Pengiktirafan (Penghargaan)   
Anugerah atau penghormatan yang diterima oleh KDN.

B. Penerbitan Tahunan
Buku, Majalah, Buliten, Laporan Tahunan dan sebagainya yang diterbitkan setiap tahun oleh KDN.

C. Kertas Persidanganr
Ia adalah teks yang dibentangkan dalam Persidangan.

D. Tesis
Ini termasuk tesis pascasiswazah dan kedoktoran serta projek tahun akhir terpilih.

E. Temu bual
Temu bual yang dijalankan oleh radio/televisyen.

F. Artikel Jurnal
Artikel berkaitan yang diterbitkan dalam jurnal.

G. Surat Berita
Berita dan pengumuman yang diterbitkan berkaitan KDN.

H. Artikel Akhbar
Berita atau artikel bertulis yang diterbitkan dalam akhbar harian, majalah, surat berita atau tapak web tentang KDN.

I. Gambar
Gambar-gambar peristiwa penting untuk peringatan yang berkaitan dengan KDN.

J. Abstrak Penyelidikan  
Abstrak artikel yang diterbitkan.

K. Ucapan
Ucapan dan ceramah atau ucapan.

L. Multimedia
Video rakaman berkaitan KDN.
 
 AGENSI & PAUTAN LUAR