Koha home

PERATURAN PERPUSTAKAAN KDN


 1. Pengguna boleh mengunjungi Perpustakaan KDN mengikuti jadual masa yang ditetapkan.
 2. Pengguna mestilah berpakaian kemas dan sopan.
 3. Semasa berada di Perpustakaan pengguna dilarang melakukan perkara-perkara berikut :
  • Menconteng, mengoyak, merosakkan atau mencuri buku/bahan perpustakaan.
  • Merokok, makan atau minum.
  • Membuat bising.
  • Membawa keluar buku/bahan tanpa kebenaran.
  • Mengalih dan memindahkan buku/bahan dan perabot ke tempat lain.
  • Membuang sampah merata-rata.
  • Menyalahgunakan kemudahan internet,WiFi dan komputer.
  • Melakukan perkara yang tidak sopan.
  • Buku/bahan yang hendak dipinjam mestilah direkodkan.
 4. Perpustakaan KDN tidak bertangungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan barangan peribadi semasa pengguna berada di dalam Perpustakaan.
 5. Salinan/fotokopi buku/bahan di perpustakaan adalah tertakluk kepada peraturan yang berkaitan AKTA HAKCIPTA 1987.
 6. Perpustakaan KDN mempunyai hak untuk menentukan peraturan tambahan dari masa ke semasa.


AGENSI & PAUTAN LUAR