Koha home

KOLEKSI PERPUSTAKAAN KDN


a) Koleksi Rujukan

Terdiri daripada ensiklopedia ,kamus, atlas, laporan kajian, laporan rasmi, kertas kerja dan bibliografi. Hanya untuk rujukan sahaja.

b) Koleksi Umum

Meliputi pelbagai bidang/subjek yang boleh diakses di rak terbuka berdasarkan kod pengkelasan bagi tujuan pembacaan atau pinjaman.

c) Koleksi Khas

Meliputi bahan terbitan KDN dan agensi seperti laporan tahunan,laporan program,pelan strategik, risalah, buletin, modul latihan, kalendar latihan, dan laporan kajian.

d) Koleksi Terbitan Bersiri

Meliputi majalah, bulletin, risalah, jurnal dalam dan luar negara.

e) Koleksi Audio Visual

Bahan bukan bercetak seperti VCD,CD,DVD dan kasetAGENSI & PAUTAN LUAR