Koha home

KEMUDAHAN


a) Ruang Bacaan

Boleh menampung seramai 50 orang pembaca dalam satu masa. Terdapat dua ruang bacaan iaitu ruang bacaan ilmiah dan ruang bacaan surat khabar/majalah.

b) Katalog Perpustakaan

Menggunakan sistem Integrated Library Management Utility (ILMU).Sistem ini membolehkan pengguna mengesan maklumat buku/bahan melalui Katalog Atas Talian/Online Public Access Catalogue (OPAC).Pengguna boleh mengakses katalog ini melalui laman web KDN di url http://library.moha.gov.my/

c) Mesin Fotokopi

Peraturan menggunakan kemudahan fotokopi tertakluk kepada AKTA HAK CIPTA 1987 dan AKTA HAK CIPTA (Pindaan) 1990.

d) Internet

Terdapat lima buat komputer dilengkapi kemudahan internet disediakan.AGENSI & PAUTAN LUAR