Koha home

PENGGUNA/KEAHLIAN


A. AHLI

  1. Syarat keahlian ialah Staf Kementerian Dalam Negeri (KDN) sama ada bertaraf tetap, kontrak, sambilan dan sementara.
  2. Urusan pendaftaran keahlian boleh dibuat di kaunter Perpustakaan KDN dengan mengisi borang permohonan keahlian.

B. BUKAN AHLI

Pengguna dari kalangan pelajar IPTA/IPTS, kakitangan kerajaan dan swasta hanya boleh membuat rujukan sahaja dengan kebenaran Pegawai Perpustakaan KDN.AGENSI & PAUTAN LUAR