Koha home

MOTO

“Membaca Menjana Kualiti Insan”


VISI

Menjadi pusat rujukan ilmu dan maklumat khususnya dalam bidang keselamatan dan lain-lain bidang bagi memastikan warga kementerian berbudaya ilmu dan kaya maklumat.


MISI

  • Mempelbagaikan bahan rujukan dan sumber maklumat khususnya berkaitan bidang keselamatan.
  • Menjalinkan kerjasama dengan organisasi yang berkaitan dalam menyediakan perkhidmatan perpustakaan yang berkualiti.
  • Memantapkan perkhidmatan perpustakaan secara elektronik.
  • Mewujudkan budaya ilmu dan membaca serta menyebar luas maklumat untuk pembelajaran sepanjang hayat.AGENSI & PAUTAN LUAR