Koha home

FUNGSI


  • Membangunkan,mengukuh,mendokumentasi dan menyelenggara bahan-bahan perpustakaan;
  • Menyimpan dan menyediakan koleksi kementerian dan agensi untuk rujukan akan datang;
  • Memberi perkhidmatan sirkulasi,rujukan dan kesedaran semasa; dan
  • Menyedia dan mengurus perkhidmatan maklumat dan kemudahan perpustakaan yang berkualiti bagi keperluan pelanggan


AGENSI & PAUTAN LUAR