Koha home

Page Title

PENGENALAN

Perpustakaan KDN diwujudkan hasil gabungan Perpustakaan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KKDN) dan Perpustakaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) pada tahun 2008. Perpustakaan KDN berfungsi sebagai penjana maklumat kepada warga KDN ke arah mendokong objektif dan fungsi kementerian dan negara. Perpustakaan KDN bertanggungjawab memainkan peranan penting sebagai sebuah pusat pengurusan ilmu dan maklumat global berkaitan Keselamatan disamping bertindak sebagai elemen penting kepada perkhidmatan tambah nilai dan maklumat terkini kepada warga dan Agensi di bawahnya.AGENSI & PAUTAN LUAR