Dasar Keselamatan Dan Ketenteraman Awam Keselamatan dan Ketenteraman Awam : Tanggungjawab bersama

Dasar Keselamatan Dan Ketenteraman Awam Keselamatan dan Ketenteraman Awam : Tanggungjawab bersama disediakan oleh Institut Keselamatan Awam Malaysia (IPSOM), Kementerian Dalam Negeri - Putrajaya Kementerian Dalam Negeri 2019 - vii, 21ms 25cm

Bahan ditempat dirak koleksi KDN

9789670100067


Government publications--Malaysia
Internal security--Law and legislation--Malaysia
Subversive activities--Law and legislation--Malaysia


AGENSI & PAUTAN LUAR