Statistik Terkini (2010) Statistik Terkini (2010)

STATISTIK PERPUSTAKAAN KDN BULAN JANUARI – DISEMBER 2010

 

1.         KOLEKSI BAHAN PERPUSTAKAAN

 

Bahan Bacaan

Jumlah

Novel

271

Laporan Tahunan

528

Monograf Hadiah

341

Video

64

Akta

946

DVD

20

Warta Kerajaan

232

CD

84

Majalah (Hadiah)

1244

Buletin

942

Majalah (Beli)

6619

Buku

13292

Directori

42

Buku (Duplicate)

52

Report/Kertas Seminar

269

Malaysian Standard

4

Jurnal

197

Review

130

JUMLAH

25277

Jadual 1.Koleksi bahan bacaan/rujukan Perpustakaan KDN sehingga Disember 2010

 

Koleksi bahan perpustakaan Kementerian Dalam Negeri (KDN) sehingga Disember 2010 berjumlah 25277 yang terdiri dari novel 271, laporan tahunan 528, monograf/buku hadiah 341, video 64, akta (Law of Malaysia) 946, DVD 20, warta kerajaan 232, CD 84, Majalah Hadiah 1244, buletin 942, Majalah (beli) 6619, buku 13292, direktori 42, buku (duplicate) 52, report/kertas seminar 269, Malaysian standard 4, jurnal 197 dan review 130. Penambahan koleksi bahan perpustakaan dari tahun 2009 ke 2010 sebanyak 17 peratus.

 

2.         KEAHLIAN

KATEGORI AHLI

AKTIF

Pengurusan tertinggi

10

Pengurusan & professional

380

Kumpulan sokongan I

1,639

Kumpulan sokongan II

311

Kumpulan keselamatan

487

Total

2,827

Jadual 2.Keahlian Perpustakaan KDN yang aktif sehingga Disember 2010

Jumlah keahlian Perpustakaan KDN yang aktif sehingga Disember 2010 adalah sebanyak 2,827 yang terdiri dari kategori Pengurusan Tertinggi berjumlah 10, Pengurusan dan Professional berjumlah 380, Kumpulan Sokongan I berjumlah 1,639, Kumpulan Sokongan II  berjumlah 311 dan  Kumpulan Keselamatan (Kakitangan dari sektor lain-lain seperti perjawatan Polis Diraja Malaysia. Polis Bantuan, Penjara, AADK yang bertugas di KDN) berjumlah 487. Peningkatan keahlian baru dari tahun 2009  ke 2010 sebanyak  300 peratus.

 

3.         STATISTIK PINJAMAN

KATEGORI AHLI

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

JUMLAH

Pengurusan tertinggi

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

Pengurusan & professional

14

13

39

68

47

25

33

71

21

56

50

24

461

Kumpulan sokongan I

106

122

222

211

248

175

283

286

193

183

208

262

2,499

Kumpulan sokongan II

20

9

9

8

2

6

4

8

3

8

7

11

95

Kumpulan keselamatan

34

22

27

38

11

0

0

0

0

0

0

0

132

JUMLAH

174

168

297

325

308

206

320

365

217

247

266

297

3190

 

Jadual 3.Statistik pinjaman sehingga Disember 2010

 

Statistik pinjaman sehingga Disember 2010 adalah seperti dalam taburan jadual 3 di atas berjumlah 3190. Mengikut kategori jumlah pinjaman pengurusan tertinggi berjumlah 3, pengurusan dan profesional berjumla 461, kumpulan sokongan I berjumlah 2,499, kumpulan sokongan II berjumlah 95 dan  kumpulan keselamatan (Kakitangan dari sektor lain-lain seperti perjawatan Polis Diraja Malaysia. Polis Bantuan, Penjara, AADK yang bertugas di KDN) berjumlah 132.

 

Purata keseluruhan pinjaman bahan perpustakaan KDN dari Januari – Disember 2010 adalah pada kadar 266 pinjaman sebulan.

 

4.         KATEGORI BAHAN YANG DIPINJAM

 

BAHAN PERPUSTAKAAN

JUMLAH PINJAMAN

PEMBAHARUAN PINJAMAN (Renewals)

Akta

390

25

Koleksi Peribadi Y.Bhg Dato Ahmad Shafie (Bekas TKSUP KKDN)

14

 

Koleksi Peribadi Encik Ab. Radi Ab Ghani (Bekas SUB KP)

2

 

Jurnal Undang-undang

3

 

Undang-undang

6

 

Laporan Tahunan Malaysia

2

 

CD

1

 

Novel

977

10

Buku

1208

44

Kertas seminar

1

 

Review

4

 

Majalah

582

1

JUMLAH

3190

80

Jadual 4. Kategori bahan perpustakaan yang dipinjam sehingga Disember 2010

 

Kategori bahan perpustakaan yang dipinjam sehingga Disember 2010 berjumlah 3190. Taburan kategori bahan yang dipinjam adalah seperti dalam jadual 4 di atas iaitu akta berjumlah 390 dan sebanyak 25 pembaharuan pinjaman telah dibuat, Koleksi Peribadi Y.Bhg Dato Ahmad Shafie (Bekas TKSUP KKDN) berjumlah 14, Koleksi Peribadi Encik Ab. Radi Ab Ghani (Bekas SUB KP) berjumlah 2, Jurnal Undang-undang berjumlah 3, Undang-undang berjumlah 6, Laporan Tahunan Malaysia berjumlah 2, CD berjumlah 1, Novel berjumlah 977 dan sebanyak 10 pembaharuan pinjaman telah dibuat, Buku berjumlah 1208 dan dan sebanyak 44 pembaharuan pinjaman telah dibuat, kertas seminar berjumlah 1, Review berjumlah 4 dan majalah berjumlah 582 dan sebanyak 1 pembaharuan pinjaman telah dibuat.

 

5.         PEMINJAM TERTINGGI

BIL.

NAMA

TRANSAKSI PINJAMAN

1

Syazwani binti Mohd Zaki

84

2

Nasriyah Ismail

81

3

Nor Afisah Bt Mohd Senu

68

     

 

 

 

 

 

Jadual 5. Senarai tiga (3) peminjam tertinggi Bahan Perpustakaan KDN tahun 2010

 

Pinjaman bahan Perpustakaan KDN tertinggi tahun 2010 telah dibuat oleh Puan Syazwani binti Mohd Zaki dari Bahagian Teknologi Maklumat (TM) berjumlah 84 transasksi, pinjaman kedua tertinggi telah dibuat oleh Puan Nasriyah Ismail dari Bahagian Hal Ehwal Bekas Polis (HP) berjumlah 81 transaksi manakala pinjaman ketiga tertinggi telah dibuat oleh Puan Nor Afisah Bt Mohd Senu dari Bahagian Pembangunan (PB) berjumlah 68 transasksi.

 

6.         PENUTUP

 

Statistik perpustakaan KDN tahun 2010 dibentangkan berdasarkan kepada keahlian semasa, statistik pinjaman semasa, kategori bahan yang dipinjam dan pinjaman tertingi dari Januari hingga Disember 2010. Statistik koleksi bahan perpustakaan adalah berjumlah 25277, keahlian berjumlah 2,827,  statistik pinjaman berjumlah 3190, kategori bahan perpustakaan yang paling banyak di pinjam adalah buku 1208, keduanya  adalah novel 977 , ketiganya adalah majalah berjumlah 582 dan keempatnya adalah akta berjumlah 390.