STATISTIK 2009 STATISTIK 2009

STATISTIK PERPUSTAKAAN KDN BULAN JANUARI –  DISEMBER 2009

 

1.         KOLEKSI BAHAN PERPUSTAKAAN

 

BAHAN BACAAN

JUMLAH

Novel

250

Laporan Tahunan

523

Monograf (Hadiah)

328

Video

64

Akta

938

DVD

20

WartaKerajaan

179

CD

84

Majalah (Hadiah)

1244

Buletin

941

Majalah (Beli)

6011

Buku

10660

Directori

42

Buku (Duplicate)

52

Malaysian Standard

4

Journal

197

Review

130

JUMLAH

21662

Jadual 1.Koleksi bahan bacaan Perpustakaan KDN

 

Koleksi bahan perpustakaan sehingga Disember 2009 adalah sebanyak 21662 yang terdiri dari Novel 250 buah, laporan tahunan 523, monograf hadiah (individu) 328, video 64, akta (Law of  Malaysia) 938, DVD 20,  warta kerajaan 179, CD 84, Majalah (Hadiah daripada Bahagian Penerbitan KDN) 1244, bulletin 941, Majalah (beli) 6011, buku 10660, direktori 42, buku (duplicate/pempakejan maklumat) 52, Malaysian Standard 4, jurnal 197, dan review berjumlah 130.

 

2.         KEAHLIAN

 

KATEGORI AHLI

AKTIF

DISEMBER

Pengurusan tertinggi

8

Pengurusan & professional

146

Kumpulan sokongan I

479

 Kumpulan sokongan II

52

Kumpulan keselamatan

22

JUMLAH

707

Jadual 2.Keahlian perpustakaan KDN yang aktif sehingga Disember 2009

 

Jumlah keahlian Perpustakaan KDN yang aktif sehingga Disember 2009 adalah sebanyak 707.  Ini terdiri dari 8 keahlian dari Kategori Pengurusan Tertinggi, 146 Pengurusan & Professional, 479 Kumpulan Sokongan I, 52 Kumpulan Sokongan II dan 22 dari Kumpulan Keselamatan.

 

 

3.         STATISTIK PINJAMAN

KATEGORI AHLI

PINJAMAN

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

Pengurusan tertinggi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pengurusan & professional

19

28

9

22

16

8

18

28

9

25

44

21

Kumpulan sokongan I

126

132

173

159

113

193

110

117

55

205

138

181

 Kumpulan sokongan II

14

58

35

42

20

28

23

29

17

28

31

14

Kumpulan keselamatan

43

55

32

38

20

25

22

25

11

27

7

10

JUMLAH

202

273

249

261

169

254

173

199

92

285

220

226

 

Jadual 3.  Statistik pinjaman bulan Jan hingga Dis  2009

 

Statistik pinjaman bulan Januari hingga Disember 2009 adalah seperti dalam taburan jadual 3 yang berjumlah 2603. Keseluruhannya pinjaman bahan Perpustakaan KDN di dominasi oleh kumpulan sokongan I  yang mana  keahlian  berjumlah  479 orang.

 

Statistik keseluruhan pinjaman bahan perpustakaan dari Januari hingga Dis 2009 adalah pada purata 216.9 sebulan.

 

4.         KATEGORI BAHAN YANG DIPINJAM

 

BAHAN PERPUSTAKAAN

JUMLAH

Akta

528

Koleksi Peribadi Y.Bhg Dato Ahmad Shafie (bekas TKSU (P) KKDN

19

Koleksi Peribadi  En. Radi Ab Ghani (bekas SUB (KP) KDN

2

Undang-Undang

3

Laporan Tahunan

2

Novel

671

Buku

932

Review

5

Majalah

374

Bahan Terhad

67

JUMLAH

2603

Jadual 4.Kategori bahan yang dipinjam tahun 2009

 

Kategori bahan perpustakaan yang dipinjam dari Januari – Disember 2009 adalah jumlah 2603 yang terdiri dari akta sebanyak 528, Koleksi Khas Bekas TKSU(P) KKDN -- Dato' Haji Ahmad Saleh Bin Sharif sebanyak 19, Koleksi Khas Bekas SUB (KP) KDN – En. Radi Ab Ghani sebanyak 2, undang-undang 3, laporan tahuan 2, novel 671, buku 932, review 5  dan majalah 374 dan bahan terhad 67.

 

5.         PINJAMAN TERTINGGI

BIL.

NAMA PEMINJAM

TRANSAKSI PINJAMAN

1

Nasriyah Ismail

43

2

Azlina Mohd Ashirab

42

3

Siti Hawa Bt Baharin

39

4

Abdul Latif  Mohd Omar

38

5

Nurulhaslida Bt Mohd Pakri

38

6

Sanisah Bt Sabu @ Hussin

38

Jadual 5.  Senarai enam (6)  peminjam tertinggi Perpustakaan KDN tahun 2009

 

Pinjaman tertinggi  tahun 2009 telah dibuat oleh Nasriyah Ismail (Bahagian Keselamatan & Ketenteraman Awam ) berjumlah 43 buah, Azlina Mohd Ashirab berjumlah 42 buah (Bahagian Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Keselamatan). Manakala 4 warga KDN yang lain ialah Siti Hawa Bt Baharin 39 buah (Bahagian Pembangunan),  Abdul Latif  Mohd Omar  38 buah (Cawangan Audit KDN), Nurulhaslida Bt Mohd Pakri 38 buah (Bahagian Pendaftaran & Pertubuhan (PP)) dan Sanisah Bt Sabu @ Hussin 38 buah (Bahagian Pendaftaran & Pertubuhan (PP)).

 

6.         PENUTUP

 

Statistik perpustakaan KDN tahun 2009 dibentangkan berdasarkan kepada keahlian, statistik pinjaman, kategori bahan yang dipinjam dan pinjaman tertingi dari Januari hingga Disember 2009. Statistik koleksi bahan perpustakaan adalah sebanyak 21662, keahlian berjumlah 707,  statistik pinjaman berjumlah 2603, kategori bahan perpustakaan yang paling banyak di pinjam adalah buku 932 dan keduanya  ialah novel 671.

Pinjaman tertinggi  yang telah dibuat oleh warga KDN tahun 2009 ialah Nasriyah Ismail (Bahagian Keselamatan & Ketenteraman Awam ) berjumlah 43 buah dan keduanya Azlina Mohd Ashirab berjumlah 42 buah.