Senarai Penyelidik Senarai Penyelidik

Berikut adalah senarai penyelidik yang telah membuat penyelidik di Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri.

  • 26 FEBRUARI 2007 (8 SAFAR 1428 HIJRAH)

Penyelidik terdiri daripada pelajar dari Fakulti Pengajian Maklumat Universiti Teknologi Malaysia (UiTM). Bidang penyelidikan difokuskan kepada penyelidikan berkaitan bahan-bahan rujukan perpustakaan.

Nama: Mohammad Nasaie Nor Rodin
K/P: 860131-43-XXXX
Bidang Perkara: Perkhidmatan Rujukan Perpustakaan

Nama: Syed Mohd Huszainor  Wan Hossen
K/P: 860505-52-XXXX
Bidang Perkara: Perkhidmatan Rujukan Perpustakaan

Nama: Zaki Julaihi
K/P: 860905-52-XXXX
Bidang Perkara: Perkhidmatan Rujukan Perpustakaan

Nama: Nor Alif Saharudin
K/P: 870513-10-XXXX
Bidang Perkara: Perkhidmatan Rujukan Perpustakaan

Nama: Mohd Azlan Mat Jiha
K/P: 840722-06-XXXX
Bidang Perkara: Perkhidmatan Rujukan Perpustakaan

 

  • 6 APRIL 2007 (18 RABIULAWAL 1428 HIJRAH)

Penyelidik terdiri daripada pelajar dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Bidang penyelidikan difokuskan kepada penyelidikan berkaitan Industri Perkhidmatan Kawalan Keselamatan di Malaysia.

Nama: Mohd Sukeri Abdullah
K/P: 820526-03-XXXX
Bidang Perkara: Industri Perkhidmatan Kawalan Keselamatan di Malaysia

 

  • 13 JANUARY 2009 (16 MUHARAM 1430 HIJRAH)

Penyelidik terdiri daripada pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Bidang penyelidikan difokuskan kepada penyelidikan berkaitan Isu dan Permasalahan Dalam Sekutiriti Agensi di Malaysia.

Nama: Nurrul Elyani Khairul Anuar
K/P: 850603-01-XXXX
Bidang Perkara: Isu dan Permasalahan Dalam Sekutiriti Agensi di Malaysia

 

 

  • 11 MAC 2011 (8 RABIUL AKHIR 1432 HIJRAH)

Penyelidik terdiri daripada pelajar dari Universiti Malaya (UM), dari Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran.

Nama: Yong Kun Hing
K/P: 751202-08-XXXX
Bidang Perkara: Kes-kes Jenayah melibatkan Pendatang Haram di Malaysia.

 

Nama: KIM HOE SAN (PELAJAR DARI KOREA)
K/P:G83247831
Bidang Perkara: Kes-kes Jenayah melibatkan Pendatang Haram di Malaysia.