Perkhidmatan Rangkaian WiFi Perkhidmatan Rangkaian WiFi

Untuk memenuhi keperluan capaian maklumat pengguna/penyelidik/warga KDN, Perkhidmatan WiFi PutraWifi-Guest boleh diakses menggunakan sebarang komputer riba, komputer tablet,atau sebarang peralatan komunikasi mudah alih yang bersesuaian. Sebarang pertanyaan lanjut sila berhubung dengan kakitangan Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri.