Polisi Pinjaman Polisi Pinjaman

 • Peminjam bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan bahan yang dipinjam. Bahan perpustakaan yang dirosakkan / hilangkan oleh peminjam akan dikenakan bayaran sebagai gantian bahan tersebut mengikut kadar semasa termasuk 10% untuk kos pemprosesan.
   
 • Bahan yang dipinjam tidak boleh dipindah milik.
   
 • Bahan yang dipinjam hendaklah dikembalikan apabila diminta walaupun tempoh pinjaman belum tamat.
   
 • Pembaharuan bahan dibenarkan 3 kali sahaja jika tiada penempahan daripada pengguna lain.
   
 • Pembaharuan tidak dibenarkan bagi bahan rujukan peperiksaan.