Piagam Pelanggan Piagam Pelanggan

Kami beriltizam:

  • Menyediakan perkhidmatan perpustakaan dan maklumat yang berkualiti, tepat, efisen, mesra dan terkini.
     
  • Memastikan pelanggan diberikan layanan terbaik dalam proses peminjaman, pemulangan dan pembaharuan pinjaman bahan.
     
  • Menyediakan persekitaran perpustakaan yang kondusif dan kemudahan terbaik untuk kepuasan pelanggan.
     
  • Komited dan positif terhadap sebarang usaha yang boleh menyumbang kepada kemajuan dan kecermelangan perkhidmatan perpustakaan.
     
  • Komited dan positif kepada setiap cadangan, aduan dan teguran yang membina.
     
  • Menyelaras misi, visi dan objektif perpustakaan untuk menjada sebuah pusat kecermelangan dan penjanaan maklumat pada warga kementerian.