Pautan Pautan

Perpustakaan Negara Malaysia
Malaysia National Library

U-Pustaka


Perpustakaan Universiti Awam
Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Universiti Islam Antarabangsa (IIUM)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Malaya (UM)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Universiti Tun Hussein Onn (UTHM)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Universiti Darul Iman (UDM)


Perpustakaan Universiti Swasta
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR)
Universiti Multimedia (MMU)
Universiti Teknologi Petronas (UTP)
Universiti Perubatan Antarabangsa Malaysia (IMU)
Universiti Terbuka Malaysia (OUM)
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
Curtin University of Technology Sarawak Campus
Monash University Sunway Campus


Perpustakaan Awam & Negeri
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pahang
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Terengganu
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pulau Pinang
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Melaka
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sarawak
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sabah
Perpustakaan Peringatan Kuala Lumpur