Bahan Terkini

Released Date From : 06/11/2021       To: 06/12/2021

Filter By :   Filter Value :  
Showing 1 - 24 of 24 results found.
No. Select Title Call No Author Year
1 Perlembagaan Persekutuan / disusun oleh Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, ILBS 342.595 MAL
2 Pemerdagangan orang dan penyeludupan migran 305.405 PEM 2011
3 Employment Act 1955 (Act 265), regulations and Orders & selected legislation / compiled by Legal Research Board 344.595011 MAL 2019
4 Child Act 2001 (Act 611) and regulations as at 10th April 2019 / compiled by Legal Research Board 346.595017 MAL Malaysia 2019
5 Akta Imigresen 1959/63 (AKta 155) dan Peraturan-Peraturan 1963 & Akta Pasport 1966 (Akta 1950) (Hingga 15hb April 1996) / compiled by Legal Research Board. 342.595082 MAL 1996
6 Immigration act 1959/63 (act 155) & regulations and order & passport act 1966 (act 150) / compiled by Legal Research Board 342.595082 MAL 2006
7 AKTA KESALAHAN-KESALAHAN SEKSUAL TERHADAP KANAK-KANAK 2017 (AKTA 792) & SEXUAL OFFENCES AGAINST CHILDREN ACT 2017 (ACT 792) (HINGGA 20HB JULAI 2017) / Disusun oleh: Lembaga Penyelidikan Undang-Undang 345.5950253 MAL 2017
8 Akta Kerja 1955 (Akta 265) , Peraturan-peraturan dan perintah & perundangan terpilih / disusun oleh Lembaga Penyelidikan Undang-Undang 344.5950111 MAL 2017
9 Akta Antipemerdagangan Orang dan antipenyeludupan migran 2007 (akta 670) dan peraturan-peraturan & anti-trafficking in persons and anti-smuggling of migrants act 2007 (act 670) and regulations hingga 1hb April 2018 / disusun oleh Lembaga Penyelidikan Undang-undang 345.595025 MAL 20018
10 Study report Impact study of inmate rehabilitation programme The Malaysian Prison Department / prepared by Research group falcuty of human ecology Universiti Putra Malaysia 361.309595 STU 2016
11 Padamu kusandarkan cinta / Halina Kamarudin NOV 899.2333 HAL Halina Kamarudin 2006
12 Lakaran kasih / Laila Kamilia NOV 899.2333 LAI Laila Kamilia 2007
13 Tika rindu berlalu / Lily Suriani NOV 899.2333 LIL Lily Suriani 2008
14 Pelan Tindakan Kebangsaan Antipemerdagangan orang (2021-2025) 345.595025 PEL 2021
15 Akta Percetakan Teks Al-Qur'an 1986 )Akta 326) =Printing Of Qur'anic Texts Act 1986 (Act 326) 343.5950998 MAL 2006
16 Setahun menerajui Kementerian Dalam Negeri Yb Dato' Seri Hamzah bin Zainuddin Mac 2020 - Mac 2021 353.109595 SET 2021
17 Pelan Antirasuah Organisasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 364.132309595 PEL 2019
18 Pelan Tindakan Kebangsaan Antipemerdagangan orang (2016-2020) 345.595025 PEL 2016
19 Maklumat dadah.. 362.2909595 MAK
20 Prosedur tetap operasi komponen darat 654.97 PRO 2020
21 The (MPI) story: building multiplatform journalism / Chamil Wariya; translated by Ahmad Zaki Chamil 079.595 CHA Chamil Wariya, Dato' , Dr., 1952- 2019
22 This end of the rainbow / Adibah Amin 823 ADI Adibah Amin 2015
23 Jabatan Perkhidmatan Awam 2018 351.595 JAB [2017?]
24 Modernisme dan fundamentalisme dalam politik islam:perbandingan partai masyumi (Indonesia) & partai Jema'at-i-Islami Pakistan / Yusril Ihza Mahendra 297.96 YUS Yusril Ihza Mahendra [2000]