Bahan Terkini

Released Date From : 05/02/2021       To: 05/03/2021

Filter By :   Filter Value :  
Showing 1 - 11 of 11 results found.
No. Select Title Call No Author Year
1 Perintah-Perintah am dan arahan pentadbiran mengandungi perintah-perintah am, peraturan-peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993, arahan perbendaharaan, akta prosedur kewangan 1957, arahan perkhidmatan, tatacara pengurusan stor, sukatan pe p 354.595 MAL
2 The civil service of Malaysia towards excellence through ISO 9000 (improvement and developments in the civil service of Malaysia 1996) / MAMPU 354.595006 CIV 1996
3 Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian, Perlis pada 2019 dipersembahkan kepada ke Bawah Duli Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong / oleh pesuruhjaya-pesuruhjaya Tun Arifin bin Zakaria (Pengerusi) , Tan Sri Norian bin Mai, Tan Sri Razali bin Ismail, Dato' Noorbahri bin Baharuddin, Datuk Junaidah binti Abdul Rahman, Dato' Nazirah binti Hussain, Dr. Tan Seng Giaw 344 TUN Tun Arifin bin Zakaria 2019
4 A UN CHRONICLE (1988-1998) / RAZALI ISMAIL with Sharifah Shifa al-Attas 923.2595 RAZ Razali Ismail,Tan Sri, $d 1939- 2014
5 The 3rd ALTERNATIVE / Stephen R. Covey ; Penterjemah: Norliza Abu Bakar ; Suntingan: Norhaslinda Abd. Razak 158.1 COV Covey, Stephen R.
6 Irsyad al-Fatwa / Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri 297.14 ZUL Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Datuk, Dr., 1969- 2017
7 Panduan RDA Malaysia 025.32 PAN 2014
8 Strategi hijrah Rasulallah S.A.W / Abdul. Manaf bin Ahmad 297.5705 AMA Abdul. Manaf bin Ahmad [?]
9 Garis panduan penggunaan bahasa Melayu dalam media massa / Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia (KPKK), Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) 499.238 MAL 2014
10 Perintah-Perintah Am & Arahan Pentadbiran 354.595 MAL 2013
11 Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78) dan peraturan-peraturan = National Registration Act 1959 (Act 78) and regulations / disusun oleh Lembaga Penyelidikan Undang-Undang 342.595082 MAL 1994