Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1991-Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991-Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 10 Tahun 1991-Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 11 Tahun 1991-Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 1992-Pengendalian Pengaduan Awam
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1993-Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 1993-Panduan Mengenai Piagam Pelanggan